Pek çok sanat disiplininden sanatçının bir araya gelerek düzenlediği sanat buluşmasının bu seneki konusu “işçi ölümleri ve işçi direnişleri”idi.

10 işçinin yaşamını yitirdiği Torunlar Holding’e ait inşaat alanına ve holdingin duvarlarına sanat buluşmasının afiş- lerini asarak tanıtıma başlayan sanatçılar, hemen bir haf- ta sonrasında da Ermenek’te meydana gelen ve 18 işçinin sular içinde kaldığı katliamın ardından yaptığı eylemle sanatçılara seslenerek tüm sanatçıları işçi katliamlarına karşı birleşmeye ve işçilerle birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Soğuk hava şartlarına, sürekli yağan yağmura rağmen fes- tival çalışmalarını devam ettiren sanatçılar 1-2 Kasım tar- ihlerinde Gazi Mahallesi Şehir Parkı’nda düzenlenen bu- luşmada her iş koluna ait bir meydan kuruldu. Festival alanının değişik yerlerinde sergilenen fotoğraflar da işçi- lerin yaşadığı katliamlar, insanlık dışı çalışma koşulları gö- zler önüne serildi. Buluşma iki gün boyunca halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz sene Abdullah Cömert Sinema Çadırı’yla fes- tivalde yerini alan Sinema Çadırı bu sene festivalde, set işçi- lerine atfen “Set İşçileri Sinema Çadırı” olarak kuruldu. İşçi- leri konu alan ve işçi direnişlerini anlatan kısa film, belge- sel gösterimlerinin yapıldığı sinema çadırında birinci gün Ezel Akay, Reis Çelik, Barış Pirhasan ve Sinan Demirtaş’la bir filmin yaratılış aşaması ve sektör üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi. İkinci gün ise yine çadırda belgesel ve kısa film gösterimlerinin ardından yönetmen Hüseyin Karabey’le bir söyleşi gerçekleştirildi.

Tersane İşçileri Şiir Meydanı’nda şairler İbrahim Karaca, Zer- rin Taşpınar, Edip Yeşil, Duygu Çivi, Galip Doğan, Yelda Karataş, Osman Genç, Fadıl Öztürk, Tunay Bozyiğit, Mustafa Angın bazen kendi şiirlerini bazen de ustaların şi- irlerini seslendirdiler.

Tekstil İşçileri Tiyatro Meydanı’nda ise iki gün boyunca on bir tiyatro ekibi sahne aldı. İdil HalkTiyatrosu,Tiyatro Simurg, Esanyurt Bağımsızlar Topluluğu, Ortadirek Tiyatrosu, Bileşke Tiyatro gibi tiyatro toplulukları genel olarak işçileri ve işçi katliamlarını konu alan oyunlarıyla büyük beğeni topladı

Mevsimlik İşçiler Dans Meydanı’nda, iki gün boyunca İdil Halk Dansları Topluluğu, Messa Dans Grubu, Kafkas Halk Dansları Grubu, Levent Ketenci yönetiminde Muğla Yöre- si halk oyunları ve Gonca Gümüşayak sahne aldı. Mevsim- lik İşçiler Dans Meydanı’nda yerlerde pamuk tarlalarını simgeleyecek dekorlar bulunuyordu.

Resim ve Heykel Meydanı’nda ise Gökçe Okay, Ahmet Tükenmez, Buket Onat, Gülşah Mersin, Roeki Symons kömürle çizdiği desenlerini sergiledi. Çocuklarla resim çalış- maları ve çamurdan heykel çalışmaları yapıldı. Ayla Turan, Bülent Çınar, Ayhan Mutlu, Güray Morgül, Özgün KutluTür- er, Derya Özbay, Hasan Aslan, Cemil Güntepe, Özgür Soyyıl- maz, Jerome Symons heykel ve resimleriyle festivale katıldı.

İnşaat içilerini temsilen“inşaat alanı”olarak dizayn edilen İnşaat İşçileri Müzik Meydanı’nda Fuat Saka’nın açılışını yap- tığı konser Cihan Çelik ve Ozbi’nin şarkılarıyla devam etti. Ayla Yılmaz, Mikail Değirmenci, Gölgedekiler, Özgür Ko- rkmaz, Denge Hevi ve Engin Orta-Okan Kaya’nın sahne aldığı müzik meydanında sanatçılar, işçi ölümlerinin yaşanmaması için birlikte olmak gerektiğini vurgulayan konuşmalar yaparak yaşanan ölümlerin birer iş kazası değil katliam olduğunu tekrar tekrar vurguladılar.

Festivalin son günü parkta kurulan ana sahnede saat 17.00 itibariyle başlayan konserde; Sanat Meclisi üyesi Grup Yo- rum’dan İnan Altın sanat buluşmasının anlam ve önem- ine değinen bir konuşma yaparak konukları selamladı.Tiy- atro Simurg ve Ortadirek Tiyatro oyuncularının işçi ölüm- leri temalı özel oyunları sahnelendi. Hazerfem Kafkas grubunun dans gösterisinden sonra konser başladı. Kon- ser’de; Hüseyin Turan, Efkan Şeşen, Menderes Samancılar, ÖzlemTaner, Mikail Değirmenci, Erdal Bayrakoğlu, AylaYıl- maz, Grup Abdal, Mazlum Çimen ve GrupYorum sahne aldı.

Madenciden şarkısıyla konsere başlayan GrupYorum; tüm sanatçılar ve halkla birlikte Çav Bella’yı söyledikten sonra festival sona erdi. Konser boyunca ana sahnenin arkasın- da grafiti sanatçısı Gölge, “işçi ölümleri” temalı grafiti yaptılar.