Yaklaşık bir senedir teorik, pratik egitim çalışmalarım sürdüren grup önüne hedef olarak koydugu oyunların sahnelenmesi çalışmalarına başladı. Bu sezon ilk ürün olarak Emek Köy adlı çocuk oyunu sahnelendi. Grubun repertuarının içinde Duvar, Gecekondu, Ana oyunları var.

Oyunları olabildigince geniş izleyici kitlesine ulaştırma amacında olan grup, tiyatronun gelişen sürece uygun davranma zorunlulugundan hareketle, sokak oyunları gündeme getirme hazırlıgı içerisinde. Sürecin sosyal, ekonomik, siyasal tablolarını yürütülen demokrasi mücadelesiyle birleşik oyunlarında sergilemek ve kitleleri sanatsal etkileyicilikle bilgilendirmek hedefiyle hareket eden grup, egemen sınıfların dayattıgı yoz sanatsal kültüre karşı tiyatro cephesinde kişi, kurum ve deney oluşturma tavrıyla yürüttügü teorik ve pratik çalışmalar ürün verme aşamasında.

Nisan ayında sahnelenmeye başlanan Emek Köy adlı çocuk oyunu Halk Sahnesi oyuncularının deneysel çalışmalarının sonuçlarını kendinde toplayan bir oyun. Oyunculuk ve dekorda kendini gösteren bu deneyci tavır özellikle geleneksel temaşa sanatının izlerini çagdaş bir üslupla taşıyor. Çarpık kapitalizmin bir tüketici pazarı olarak gördügü ve yarının köşe dönücüsü olarak hazırladıgı çocuklara emegin ve paylaşımın, haksızlıklara karşı beraber tavır almanın önemini Emek Köy halkı ve Obur Padişah arasında geçen öyküyle anlatmaya çalışıyor.

Repertuarda olan Gecekondu, Ana oyunları için önümüzdeki sezonu he- defleyen grup bu sezon, daha önce Emek Oyuncuları’nın oynadıgı çeşitli yerli yabancı yazarlardan oluşturulan Duvar adlı oyuna yeni bölümler katarak sahneleyecek. 12 Eylül’den sonra suskun muhalif olmayan kişi ve toplum yaratma çabalarından kesitlerin anlatıldıgı oyunda bir de sokak oyunu denemesi yer alıyor.

Metin yazımı ve arşiv oluşturma çalışmaları bulunan grup bu konuda devrimci- demokrat gruplarla yardımlaşmaya açık.

TiYATRO ATÖLYESi: Bu sezon yürütülen atölye (Tiyatro kursu) klasik egitimin dışında teorinin ve pratigin beraber yürütüldügü bir çalışma biçiminde yürüdü. Özellikle sahneleme ve reji çalışmalarının agırlık kazandıgı, çeşitli deneyci küçük oyunlardan sergileme aşamasında olan iki oyunakadar gelindi. Sahneleme, tipleme, reji konusunda elbirlikçi çalışmanın ürünü olan Hasan Hüseyin Korkmazgil’in şiirlerinden derlenen “Nehirler Aka Aka” adlı şiir oyunu B.Brecht’in “Hitler Faşizminin Korku ve Sefaleti” adlı oyunu izliyor. Tiyatroseverlerin pek tanımadıgı bu oyun atölyenin Brecht çalışmalarının bir ürünü olarak sahneye çıktı.

Fatih Reşat Nuri şehir Tiyatrosu’nda kalabalık bir kitleye başarı ile sergilendi.