acep biz ne haldeyiz | mehmet esatoğlu

eçen yıl henüz olağanüstü hal ufuklarda görünmez iken, Balıkesir’de bir kültür merkezinin basılıp kapatılmasıyla başlamıştı 2016 yılı. Neydi suçları? Oyunlar sergilemişlerdi. Müzik resitallerine sahne açmışlar...

oyuncu ile mimcinin kesişen yolları | mehmet esatoğlu

Sahne sanatları !ç!nde sözsüz oyun (Pantomim) ikinci Dünya Paylasım savası önces! ve sonrasında dünyada ve ülkem!zde sahne anlatımında deg!s!k yankılar uyandırmıs, tiyatro, sinema ve dansı etkilemis bir sanat d...